ErgoSport - AED Midden Drenthe

DISCLAIMER......  

ErgoSport - AED Midden Drenthe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade (zowel direct, indirect alsook gevolgschade) van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eveneens is ErgoSport - AED Midden Drenthe op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze website, de links naar andere websites, de op deze site gegeven informatie, noch voor daarbij overgebrachte virussen en/of anderszins.

ErgoSport - AED Midden Drenthe garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van computervirussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid welke hier uit voort vloeit.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website kunnen leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door ErgoSport - AED Midden Drenthe. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is ErgoSport - AED Midden Drenthe niet aansprakelijk.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.
De website van ErgoSport - AED Midden Drenthe is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden worden aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door ErgoSport - AED Midden Drenthe van de verantwoordelijkheid voor juistheid van deze informatie. De op de website van ErgoSport - AED Midden Drenthe aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet bedoeld als allesomvattend.

De inhoud van de site van ErgoSport - AED Midden Drenthe is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Alle op deze site genoemde informatie en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

Voor technische aan- of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@ergosport.nl deze voert het beheer over deze website.

Het linken of verwijzen naar de website van ErgoSport - AED Midden Drenthe op andere website's wordt bijna altijd door ErgoSport - AED Midden Drenthe op prijs gesteld, neem hiervoor contact op met ons (spssmilde@hetnet.nl)

Aan de informatie en gegevens op de website van ErgoSport - AED Midden Drenthe kunt u geen rechten ontlenen.U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ErgoSport - AED Midden Drenthe, bel dan 0592 414598 (na 18:00 uur)

Maar als u niet lang wilt wachten, kunt u ook mailen naar spssmilde@hetnet.nl

Samen met u kunnen we veel levens redden.


 

ERC Certificaten

Algemene Voorwaarden

Links

Disclaimer

Referenties

    ErgoSport - AED Midden Drenthe - Bovensmilde - 0592 414598 - KvK 04088063 - spssmilde@hetnet.nl